top of page

Zwroty i reklamacje

REKLAMACJA
Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w
transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy
odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem
telefonu: 888282819
Po pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera –
w przypadku stwierdzenia uszkodzenia prosimy o kontakt telefoniczny 888282819 i
spisanie protokołu uszkodzenia towaru.
Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem,
prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:
1. Prześlij do nas zdjęcia produktu, który chcesz zareklamować, dołączając do nich
wypełniony formularz reklamacji.
2. W ciągu 14 dni od otrzymania informacji, poinformujemy Cię mailowo lub
telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od
dnia podjęcia decyzji ,kupujący może domagać się naprawy lub wymiany wadliwej
rzeczy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy o ile wada jest istotna.
4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe
uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni.
W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@moblerstudio.pl
lub telefonicznie: 888282819 Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo
przeprowadzić reklamację.
Za wady nie zostaną uznane:
• zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji mebla
• właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału oraz ręcznej produkcji.
• naturalne różnice w odcieniu drewna
• widoczne promienie rdzeniowe drewna (element budowy anatomicznej
• drewna)
• niewielkie ciemniejsze zabarwienia (tzw. fałszywa twardziel - element anatomicznej
budowy drewna)
• niewielkie zaprawki ubytków w drewnie
• dopuszczalne różnice w wymiarach zewnętrznych i wewnętrznych +/- 2 cm
• zapach drewna jako naturalna cecha użytego do produktu materiału .
• uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu produktu ( np., meble ustawione
bezpośrednio przy otwartym kominku,meble ustawione bezpośrednio przy
urządzeniach grzejnych.
• uszkodzenia produktów powstałe przez ustawienie na nich gorących oraz zimnych
przedmiotów, czyszczenie środkami chemicznymi, lub narażone na długotrwały
kontakt z wodą.
• uszkodzenia wynikające z użytkowania mebli w pomieszczeniu o wilgotności
mniejszej niż 40% oraz większej niż 60 % (przy niskiej wilgotności powietrza mogą
nastąpić uszkodzenia mebli np. pęknięcia drewna, związane ze skurczami drewna
natomiast przy wilgotności powietrza powyżej 60% mogą nastąpić uszkodzenia
mebli np,pęknięcia i odkształcenia.
• naturalne zużywanie się produktu i jego wyposażenia ( np. zarysowania)
• uszkodzenia mechaniczne (obicia,zarysowania)
• meble, na które zamawiający uzyskał obniżkę ceny z tytułu trwałych wad i
uszkodzeń.
• mebli zakupionych w cenie promocyjnej, bądz przecenionych.
• drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym,pod
wpływem promieni UV może jaśnieć lub ciemnieć. Uszkodzenia wynikające z
długotrwałego wystawienia produktu na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
ZWROT PRODUKTÓW
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od
dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować MOBLER Aleksander Lasota 91-004 Łódź, Lutomierska 14/3U TEL.888282819
biuro@moblerstudio.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą
elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,
jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz
odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą
elektroniczną na naszej stronie internetowej . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości,
prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od
umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do
odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania
przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy -W przypadku odstąpienia od
niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności,po otrzymaniu zwracanego towaru, niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa
decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy
przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w
pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
Zwrot towaru ,następuje na koszt kupującego .Nie przyjmujemy towaru za pobraniem.
Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może
nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym
wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży.
Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14
dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
MOBLER w sytuacji odstąpienia od umowy, zobowiązuje się do zwrotu przekazanej
należności za zamówione produkty w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez
klienta. W przypadku płatności przy odbiorze zwrot zapłaconej kwoty następuje wyłącznie
na konto bankowe. Wystarczy, aby klient wysłał do nas e-mail z numerem konta oraz
informacją o przyczynie zwrotu. Jednocześnie MOBLER nie zwraca pieniędzy
poprzez przekazy realizowane przez Pocztę Polską. Prawo odstąpienia od umowy nie
obowiązuje użytkownika przy dostawie towarów, które zostały przygotowane
według jego specyfikacji lub zmodyfikowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami
lub które na podstawie swoich właściwości nie są możliwe do odesłania (mogą się
szybko popsuć lub ich data ważności minęła). MOBLER zachowuje prawo do
odmowy przyjęcia zwrotu produktu w przypadku, gdy jest on niekompletny bądź
uszkodzony.
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez użytkownika, koszty za
przesyłkę zwrotną pokrywa użytkownik.
Odwołania oraz towary podlegające zwrotowi prosimy kierować na adres:
MOBLER Aleksander Lasota
91-004 Łódź, Lutomierska 14/3U
Istnieje możliwość zamówienia kuriera po odbiór przesyłki za pośrednictwem naszego
Działu Obsługi Klienta, wystarczy do nas napisać na adres biuro@moblerstudio.pl Treść
powinna zawierać numer zamówienia oraz powód zwrotu. Koszt przesyłki zwrotnej jest
analogiczny do kosztów, jakie użytkownik poniósł, składając zamówienie. Zwrot należności
za zwrócony towar zostanie pomniejszony o koszty przesyłki zwrotnej. W przypadku
zwrotu towaru z uwagi na jego wady techniczne lub prawne koszty przesyłki zwrotnej
pokrywa MOBLER.
W przypadku dokonania zwrotu towarów zakupionych podczas akcji promocyjnych, gdzie
dostawa do klienta nie wiązała się z żadną opłatą, koszty przesyłki zwrotnej będą ustalane
na podstawie cennika firmy kurierskiej, dokładnych informacji co do wysokości opłat
udzieli każdorazowo Dział Obsługi Klienta po wcześniejszym kontakcie mailowym pod
adresem biuro@moblerstudio.pl

bottom of page